Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Εξώδικο ΠΕΠΕ για στάσεις εργασίας Τρίτη και Πέμπτη Αθήνα-Θεσ/κη

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης Ο.Σ.Ε.» (Π.Ε.Π.Ε.), που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Δημοσθ. Ομηρίδου Σκυλίτση 19, και εκπροσωπείται νομίμως
Προς
Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα.


Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Π.Ε. κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιουνίου 2016,
προχωρούμε σε στάσεις εργασίας
- την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 από τις 18.00 έως τις 24.00 σε όλες τις δραστηριότητες του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης,
-την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 από τις 18.00 έως τις 21.00 σε όλες τις δραστηριότητες του Μηχανοστασίου Α.Ι. Ρέντη,
με εξαίρεση και στις δυο περιπτώσεις του προσωπικού που εμπλέκεται στην κυκλοφορία των επιβατικών αρτηριακών τρένων και  γραμμών (Δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα).  
 Κατά τον χρόνο των ανωτέρω στάσεων εργασίας θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις του προσωπικού μας, ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στα ζητήματα της διενέργειας προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων Μηχανοδηγών και της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα σε εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016
Για την Π.Ε.Π.Ε.
    Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας