Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Επιστολή ΠΟΣ για συνάντηση με το υπουργείο μεταφορων


Αθήνα, 13/6/2016

Αριθ.Πρωτ. 38945

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων                                         κ. Χρήστο ΣΠΙΡΤΖΗ.                                   2. Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων                                        κα. Μαρίνα ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ.

Μετά  από  επανειλημμένες  επιστολές  μας  για  συνάντηση  μαζί  σας, αυτό  δεν  έχει  καταστεί δυνατό έως σήμερα.


Στα ήδη πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σιδηρόδρομος με τις εταιρείες  ΤΡΑΙΝΟΣΕ  και  ΕΕΣΣΤΥ  να  βρίσκονται  στο  τελικό  στάδιο  ιδιωτικοποίησης, καθώς  οι  δεσμευτικές  προσφορές  έχουν  καθοριστεί  για  τις  22­6­2016,  προστίθενται  η  κατάργηση  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  Λειτουργίας  της  ΕΕΣΣΤΥ  που  καθίσταται  βλαπτική  για  τους  εργαζόμενους  η  υπαγωγή  του  ΟΣΕ  στο  νέο  υπερταμείο  και  η  προώθηση της συντήρησης της υποδομής με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ. 

Στο ανωτέρω δυσμενές περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, εάν συνυπολογιστεί και  η  μη  ύπαρξη  Σ.Σ.Ε.  που  έχει  λήξει  εδώ  και  ένα  έτος,  καθιστά  την  κατάσταση  εκρηκτική. Για  τους  ανωτέρω  λόγους,  καθότι  βρισκόμαστε  σε  απεργιακές  κινητοποιήσεις,  επανερχόμαστε και ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας καθώς τη θεωρούμε απολύτως  αναγκαία.    

                    Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας             ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ                            ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ