Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Επιστολή ΠΟΣ για τους μεταταγμένους στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Αθήνα, 20/4/ 2018
Αριθ. Πρωτ. 39762 

ΠΡΟΣ: 
1. Πρόεδρο ΔΣ/ΤΡΑΙΝΟΣΕ – Mr. Orrazio Iacono.
2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ – κ. Φίλιππο Τσαλίδη.
3. Μέλη ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
4. Νομική Υπηρεσία ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
5. Διευθυντή Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ – κ. Γεώργιο Ανάγνο.

ΚΟΙΝ:
Διευθύνοντα Σύμβουλο Ferrovie Dello Stato Italiane
Mr. Renato Mazzoncini.

Κύριοι,

Με το έγγραφό μας (39723/26-2-2018), σας καλούσαμε ν’ απαντήσετε στα ερωτήματά μας που προέκυπταν από την πρόταση που καταθέσατε στους συναδέλφους μας που υπηρετούν με απόσπαση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ παρότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τις επιπτώσεις που πιθανά προκύψουν σε βάρος τους από την παραμονή τους στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ αφότου ιδιωτικοποιήθηκε και στο οποίο δεν απαντήσατε μέχρι σήμερα.

Λόγω του ότι αρκετοί συνάδελφοι εξ αυτών (όπως γνωρίζετε), έχουν κληθεί εγγράφως από το φορέα στον οποίο ανήκουν, να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους άμεσα (γιατί σε διαφορετική περίπτωση θ’ αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις εκ του Νόμου), ζητάμε να ρυθμιστεί το ζήτημα διότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να θεωρηθούν αδικαιολογήτως απόντες από το φορέα τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.-

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας 

ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ               ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ