Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικα μέτρα και των 2 (Κιουτσούκη και Γενιδούνια

Το δικαστήριο απέρριψε την προσωρινή διαταγή που ζητούσαν και οι 2 πλευρές (Κιουτσούκης και Γενιδούνιας) και όρισε δικάσιμο για τα  ασφαλιστικά μέτρα τον Ιούνιο.