Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Ημερήσια διάταξη ΔΣ ΟΣΕ 3-4-2018


Την  Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018  και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) στα γραφεία του στην οδό Καρόλου στην Αθήνα
Τα θέματα της ημερήσιας διατάξης είναι:

  1. Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας «Σύμβασης – Πλαισίου» για την Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Τάσης (150Kv) μεταξύ ΟΣΕ και Παρόχου για την τροφοδοσία των Υποσταθμών Έλξης.
  2. Κάλυψη εσωτερικών αναγκών του ΟΣΕ με την διαδικασία της εσωτερικής κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
  3.  Ταμειακή διευκόλυνση του Προμηθευτικού Καταναλωτικού Τουριστικού Συνεταιρισμού Εργαζομένων ΟΣΕ (ΣΥΝΠΕ/ΟΣΕ). (
  4. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ΟΣΕ έτους 2018.
  5. Μετακινήσεις προσωπικού 2018.
  6. Έγκριση υπηρεσιακών μετακινήσεων.
  7. Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 19Α/15.02.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 47899) με αριθμό διακήρυξης 17007/15.01.2018 που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης, Λειτουργίας, Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών στο σύνολο του εγκατεστημένου εσωτερικού και παρά τη σιδηροδρομική γραμμή εξωτερικού εξοπλισμού του Συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας στο ΣΚΑ, στο Σιδηροδρομικό άξονα Πειραιάς-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, στη σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο- Αεροδρόμιο και των κλάδων γραμμής Θριάσιο-Ικόνιο και Οινόη Χαλκίδα».
  8. Πλήρωση κενής οργανικής θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προμηθειών και Εφοδιασμού.
  9. Ανακοινώσεις