Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Τι θα γίνει με την ΕΕΣΣΤΥ;

Ως την Παρασκευή το βράδυ δεν ήταν ακόμη γνωστές οι αποφάσεις του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την κατακύρωση ή όχι της μοναδικής προσφοράς για εξαγορά της ΕΕΣΣΤΥ, δηλαδή της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού, από την ιταλική πλέον ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ως γνωστόν, ύστερα από αλλεπάλληλες μετατοπίσεις ημερομηνιών ή και ακυρώσεων διαγωνισμών, η ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ αναμενόταν να ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Η επιχείρηση, όπως και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει αποσχισθεί από τον ΟΣΕ, επί υπουργίας Κ. Χατζηδάκη, με σκοπό να ιδιωτικοποιηθεί, και συμπεριλαμβάνεται στο γνωστό κατάλογο προς ιδιωτικοποίηση στη συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο.

Ωστόσο, τίποτε δεν πρέπει να ήταν αρκετά εύκολο στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, παρά το ό,τι η προσφορά ήταν μια, και μάλιστα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δηλαδή τον κύριο πελάτη της ΕΕΣΣΤΥ ως αυτή τη στιγμή. Διότι ακριβώς εξ αυτού απορρέουν κάμποσα και όχι εύκολα προβλήματα. Μερικά απ’ αυτά τέθηκαν με τρεις αναρτήσεις, ανώνυμες μεν, αλλά που απηχούν τις απόψεις της σημερινής ηγεσίας της ΕΕΣΣΤΥ και οι οποίες επιχειρούν να προλάβουν, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία και επιχειρήματα, μια ιδιωτικοποίηση, η οποία στην πραγματικότητα, αν δεν ληφθούν υπόψιν, δεν θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου.

Τα προβλήματα

Συγκεκριμένα, οι τρεις αναρτήσεις παρουσιάζουν την εξής εικόνα για την ΕΕΣΣΤΥ. Πρώτον, η εταιρεία δεν έχει χρέη σε ιδιώτες ή το δημόσιο, δεν έχει πάρει χρηματοδότηση ή δάνεια ή επιδοτήσεις από το κράτος, ενώ πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις της στο δημόσιο (π.χ ενοίκιο στην ΓΕΩΣΕ). Δεύτερον, είναι πλέον κερδοφόρα από το 2017. Τρίτον, οι εκσυγχρονιστικές βελτιώσεις που απαιτούνται, μπορούν να εκτελεστούν από την ίδια και σε βάθος τριετίας υπολογίζονται σε 5-6 εκατ. ευρώ.

Προοπτικά, σημειώνεται, «το έργο της συντήρησης του τροχαίου υλικού θα αυξάνεται συνεχώς κατά την επόμενη δεκαετία, ακολουθώντας την αύξηση των σιδ/κών μεταφορών στη χώρα μας, αλλά και στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο». Επίσης, «Η ΕΕΣΣΤΥ έχει αρχίσει επαφές με το Αττικό Μετρό για να σχεδιάσει και να αναλάβει την εκτέλεση των Γενικών Επισκευών των 40 τρίδυμων συρμών ALSTOM πρώτης γενιάς προϋπολογιζόμενης αξίας 15-20 εκ. ευρώ και βρίσκεται σε επαφές με τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ για να αναλάβει την επιλογή, τη διαχείριση και τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, που θα χρησιμοποιήσει για να εισέλθει στις σιδηροδρομικές μεταφορές».

Αναντίστοιχο τίμημα

Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η προσφορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή η τιμή που κατέληξαν οι κατά νόμο εκτιμητές. Από διαρροές στον Τύπο ως πιο πιθανό προτεινόμενο τίμημα προκύπτει ότι είναι 11 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, όμως, για ένα απολύτως αναντίστοιχο τίμημα με την αξία της ΕΕΣΣΤΥ αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν δεν υπολογιστεί η προοπτική ανάπτυξής της.

Στις αναρτήσεις που αναφέραμε, σημειώνονται σχετικά τα εξής: «Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει συσσωρευμένη οφειλή προς την ΕΕΣΣΤΥ ύψους πλέον των 13 εκατ. ευρώ (αφαιρούμενων των 3 εκατ. τα οποία κατέβαλε την 2/3/18, μετά από επανειλημμένες οχλήσεις της ΕΕΣΣΤΥ και προειδοποιήσεις ότι την 6/3/18 θα ανέστειλε την παροχή υπηρεσιών συντήρησης)». Ενώ αρνείται μια σειρά άλλες οφειλές που προκύπτουν, διότι «η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν εκτελεί ως όφειλε όσα δρομολόγια ΥΔΥ έχει αναλάβει ως συμβατική υποχρέωση να εκτελεί με σχετική σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο (έναντι ετήσιας αμοιβής 50.000.000 ευρώ) και τα αντίστοιχα στην ελάχιστη χιλιομετρική διάνυση ποσά Βασικής Συντήρησης που προβλέπονται στη Σύμβαση Συντήρησης με την ΕΕΣΣΤΥ».

«Η αξία των αποθεμάτων σε ανταλλακτικά τα οποία διαθέτει η ΕΕΣΣΤΥ, σύμφωνα με την από 22/2/2018 αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή MAZARS, ανέρχεται σε 33 εκατ. ευρώ. Συνεπώς η θέση της Εταιρείας σήμερα είναι: κέρδη προ φόρων 2,9 εκατ. για το 2017, αξία ανταλλακτικών 33 εκατ., οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 14, 7 εκατ., χρέη 0».

Το συμπέρασμα από το κείμενο της ανάρτησης είναι το εξής: «είναι προφανές ότι στον υπολογισμό του εύλογου τιμήματος της ΕΕΣΣΤΥ από τον οφειλέτη της (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα ανωτέρω και κυρίως των 14,7 εκατ., αφού η ΕΕΣΣΤΥ δεν έχει οφειλές σε τρίτους ή στο δημόσιο, ώστε να μην ευνοηθεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και αγοράσει την ΕΕΣΣΤΥ με το ποσό (ή καλύπτοντας έστω ένα μεγάλο ποσοστό του τιμήματος) το οποίο της χρωστάει.

Κατερίνα Σοφοκλή