Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Τ.Α.Π.Ε.Λ υπόλοιπο ταμείου το 2017 (100.152 Ε)

Ταμείο Αλληλοβοήθειας μελών ΠΕΠΕ 

Οικονομικός απολογισμός 2017 

Έσοδα                                   59194,24
Έξοδα                                    98430,40
Υπόλοιπο στο Ταμείο         100.152,16  

Τα προηγούμενα έτη το ΤΑΠΕΛ είχε τα παρακάτω διαθέσιμα υπόλοιπα:

ΤΑΠΕΛ 2017
ΤΑΠΕΛ 2016
ΕΣΟΔΑ 47.773,49
ΕΞΟΔΑ 78.297,95
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: 139.388,32

ΤΑΠΕΛ 2015
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 169.912,78 
(*όπως μεταφέρθηκε το υπολοιπο  στο έντυπο του απολογισμού του 2016
καθώς δεν έχουμε στην κατοχή μας το έντυπο του 2015)

ΤΑΠΕΛ 2014
ΕΣΟΔΑ 62.903,13
ΕΞΟΔΑ 63.168,18
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 244.148,64

ΤΑΠΕΛ 2013
ΕΣΟΔΑ  76.040,52
ΕΞΟΔΑ  96.918,66
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 244.413,68

ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ