Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Δελτίο τύπου ΕΡΓΟΣΕ για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας - Αλβανίας

Την Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά η εναρκτήρια σύσκεψη (Kick-Off Meeting) του έργου «Διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδος-Αλβανίας  – CB Railway» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg-IPA CBS Greece-Albania.

Η σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδος-Αλβανίας θα υλοποιηθεί μέσω της νέας γραμμής Φλώρινας-Κρυσταλλοπηγής-Πόγραδετς.

Η Καστοριά αποτελεί βασικό κόμβο του σχεδίου, αφού η διασύνδεση του σιδηροδρόμου με το αεροδρόμιο της θα δώσει στο έργο την αναγκαία δυναμική τόσο για τις επιβατικές  όσο και για τις εμπορευματικές  μεταφορές.

Οι μελέτες που ξεκινούν θα πραγματοποιηθούν από την Κοινοπραξία:

(α) ΕΡΓΟΣΕ – (β) Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας Αλβανίας και (γ) ΟΣΕ

Η ΕΡΓΟΣΕ είναι ο συντονιστής του συνολικού έργου (Leading Company). Για την ΕΡΓΟΣΕ, το έργο αυτό αποτελεί ένα νέο βήμα στις πρωτοβουλίες της για ανάληψη έργων εξωστρέφειας. Η εταιρία έχει όλα τα στοιχεία  να φέρει σε πέρας το έργο του συντονισμού λόγω της εξαιρετικής της εξειδίκευσης στην  μελέτη-κατασκευή-επίβλεψη σύνθετων έργων μεταφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο ΟΣΕ είναι ο Διαχειριστής της Ελληνικής σιδηροδρομικής υποδομής με εμπειρία ενός αιώνα και πλέον στην  διαχείριση σιδηροδρομικών μεταφορών.

Από την Αλβανία συμμετέχει στο Πρόγραμμα το ίδιο το αρμόδιο Υπουργείο, γεγονός που δείχνει την σημασία που έχει το έργο για την χώρα αυτή.

Το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την Αλβανία, αφού  τα τελευταία χρόνια οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, η οποία γεννά και μεγάλες ανάγκες επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών.

Το Πρόγραμμα που ξεκίνησε με την πρώτη συνάντηση της Καστοριάς  θα μελετήσει τις ανάγκες για μεταφορές στην περιοχή, θα διερευνήσει τις ανάγκες για πρόσθετες υποδομές, θα αξιολογήσει τις λύσεις και θα προτείνει τις πλέον συμφέρουσες εναλλακτικές.

Όλα αυτά υπό το πρίσμα των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών αναγκών και λαμβανομένων υπ’ όψιν των τοπικών προτάσεων για κάθε μελλοντικό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων.

Το Kick-Off Meeting στην Καστοριά ξεκίνησε με την εναρκτήρια ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδος κ. Θάνου Βούρδα, γεγονός που δείχνει την πολιτική βούληση της Ελληνικής πλευράς για το έργο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης υψηλόβαθμα στελέχη του Αλβανικού Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας, οι Διοικήσεις ΕΡΓΟΣΕ και ΟΣΕ, τα στελέχη των τριών μερών που θα μελετήσουν το έργο, βουλευτές και τοπικοί παράγοντες.

Ο κ. Βούρδας αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την Ελλάδα, την Αλβανία, τα Δυτικά Βαλκάνια και όλη την Νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Τόνισε δε ότι το έργο εντάσσεται 100% στον Ευρωπαϊκό σχεδιασμό, και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Διευρωπαϊκού Δικτύου ΤΕΝ-Τ.

Η διασύνδεση της Ελληνικών περιοχών του έργου (Φλώρινα, Κρυσταλλοπηγή, Καστοριά) με το σιδηροδρομικό δίκτυο θα έχει εξ άλλου γενικότερη οικονομική και κοινωνική σπουδαιότητα, αφού ενδυναμώνει το τοπικό δίκτυο μεταφορών, με νέες υποδομές που θα δώσουν ώθηση σε παραγωγικές δυνάμεις.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα γραμμή Φλώρινα/ Καστοριά – Πόγραδετς θα αποτελεί κομμάτι του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη – Δυρράχιο – Τίρανα – Μαυροβούνιο – Σερβία που θα ενδυναμώσει τις σιδηροδρομικές συνδέσεις τόσο στο πλαίσιο των μεταφορών των Δυτικών Βαλκανίων όσο και των συνδέσεων με την Κεντρική Ευρώπη.

Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι τις μελέτες θα ακολουθήσουν οι κατασκευές, και η ελπίδα όλων είναι ότι σε πολύ λίγα χρόνια, ο νέος σιδηροδρομικός άξονας Θεσσαλονίκη – Φλώρινα/ Καστοριά – Πόγραδετς – Δυρράχιο-  Τίρανα- Μαυροβούνιο- Σερβία θα είναι πραγματικότητα.

ergose