Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Επιστολή συναδέλφου σταθμάρχη Κατσιάνη Γιάννη

Μερικά ερωτήματα προς τους εκπροσώπους 
της ΔΑΣΣ - ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ
   
     Συνάδελφοί και συναδέλφισσες εκπρόσωποι της ΔΑΣΣ- ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ.
 Από την ανακοίνωσή σας με τον κενού περιεχόμενου και δυσνόητο τίτλο «σηκώθηκαν τα 
πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι» προκύπτουν μερικά σοβαρά ερωτήματα, στα οποία πρέπει να δώσετε στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης συγκεκριμένες διευκρινήσεις – αποσαφηνίσεις.
    Αυτό οφείλετε να το πράξετε χωρίς αόριστες υπεκφυγές, γιατί έχετε την υποχρέωση ως «παράταξη που έχει την ευθύνη της ΠΕΣΟΣΕ» να διασώσετε το κύρος ενός κλάδου που  από τη θέση του στην παραγωγική διαδικασία απαντούσε και οφείλει να απαντάει με απόλυτη σαφήνεια.

Α. 1. Με ποιο τρόπο «στοχοποιούν δημόσια σταθμάρχες οι μεμονωμένο μηχανοδηγοί-γραφικοί συνδικαλιστές»; έχετε υπόψη σας συγκεκριμένες επώνυμες καταγγελίες και  αναφορές μηχανοδηγών κατά σταθμαρχών ή το αντίθετο; 
      2. Πώς συμπεραίνετε ότι από τη «στοχοποίηση», το περιεχόμενο της οποίας δεν διευκρινίζετε, προκύπτει στην «ουσία» η επιδίωξη όσων «θέλουν να εκχωρηθεί σε ιδιώτες η διαχείριση  της κυκλοφορίας»;  
     3.Εχει πολιτική και συνδικαλιστική στόχευση η «στοχοποίηση»; Στρέφεται κατά συναδέλφων συγκριμένης πολιτικής-συνδικαλιστικής τοποθέτησης ή κατά όλων των σταθμαρχών; 
Β. 1. Γιατί  αποκαλείτε έναν εργαζόμενο, εκλεγμένο στο  Διοικητικό  Συμβούλιο Δ.Σ άλλου σωματείου «γραφικό εκπρόσωπο της 1 ψήφου ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ.. » και τι έπραξε αυτός, ώστε να σας οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα «ότι στην ουσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργολάβων που δεκαετίες λυμαίνονται το σιδηρόδρομο και όχι των σιδηροδρομικών».;
     2.Τι εννοείτε όταν στην ανακοίνωση της παράταξής σας, λέτε  ότι «ότι το σωματείο μας αποτελεί τον εγγυητή της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του ΟΣΕ»; .
 Ταυτίζετε την παράταξή σας με το σωματείο, επειδή έχετε την απόλυτη πλειοψηφία ή μπερδευτήκατε και  θέλετε να πείτε κάτι άλλο; 
Αναλαμβάνετε το ρόλο του εγγυητή από θέση εξουσίας δηλ. από τη σχέση σας ως παράταξη με την Κυβέρνηση και τη Διοίκηση του ΟΣΕ ή δίνετε την υπόσχεση ότι, ως σωματείο  θα αγωνίζεστε για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΟΣΕ.
    3.Ποιο είναι στην παρούσα περίοδο για εσάς το περιεχόμενο της έννοιας «δημόσιος χαρακτήρας του ΟΣΕ».;   
  Γ. 1. Τι εννοείτε όταν γράφετε «ότι οι σταθμάρχες εγγυώνται την ισότιμη πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή όλων των εταιρειών με σεβασμό στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο»;  
 Έχετε υπόνοιες για διακριτική μεταχείριση κάποιων ιδιωτικών εταιριών και αναλαμβάνετε το ρόλο του εγγυητή;  
 Ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο  το οποίο δηλώνετε ότι το αποδέχεστε με σεβασμό; .
      2. Ποιες είναι συγκεκριμένα «οι απρόκλητες επιθέσεις εναντίον σταθμαρχών», για τις οποίες καλείτε «την ΠΟΣ τα σωματεία μέλη και τις παρατάξεις να καταδικάσουν και να πάρουν θέση»; 
    3. Πιστεύετε ότι με αυτού του είδους τις ανακοινώσεις θα συμβάλλετε στη συνεργασία του κλάδου των σταθμαρχών και των μηχανοδηγών και θα προωθήσετε την  ενότητα του Σ.Κ των σιδηροδρομικών; 
        

                                                           Γιάννης Κατσιάνης 
Σταθμάρχης 
08.11.2018