Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ

Ο συν.Παναγιώτης Κλειδόπουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ – μας ενημέρωσε ότι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 15.00’ θα συνεδριάσει το ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Ενημέρωση των μελών Δ.Σ για θέματα της εταιρείας.
2.    Διαγωνισμός ΠΔ 60/2015 – Υποβολή Πρακτικού εξετάσεως της από 3.3.2015 εντάσεως της ανώνυμης εταιρίας ‘’ΑΡΙΕΧΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε’’ κατά της ‘’ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ’’ (αρ. πρωτ. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε 3266/3.3.2016)
3.    Χορήγηση έκτακτης προκαταβολής στον υπάλληλο