Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Ημερήσια διάταξη ΔΣ ΟΣΕ 29-3-2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 24 Mαρτίου 2016
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρωτ.523
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 29 Μαρτίου 2016 ημέρα Tρίτη και ώρα 15:00,στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1048
1.-Ορισμός εκτελεστικού μέλους και εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
2.-Διάθεση 20.000 απόν τον ΟΣΕ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την
αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος.
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
3.-Ταμειακή διευκόλυνση του Προμηθευτικού Καταναλωτικού Τουριστικού Συνεταιρισμού
Εργαζομένων ΟΣΕ (ΣΥΝΠΕ/ΟΣΕ).
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΟΔΑΔ)
4.- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Προσωπικού ΟΣΕ έτους 2016
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΟΔΑΔ)
5.-Eξουσιοδότηση για την κίνηση λογαριασμών και άλλων συναλλαγών με τα
Τραπεζικά και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΟΥ)
6.- Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου ΟΣΕ.
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΣΣΑ)
7.- Ανακοινώσεις.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ