Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Κινητοποιήσεις της ΠΟΣ 25-26 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος, αριθμ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 Π Ρ Ο Σ
Την ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου, αριθμ. 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
Την  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού  (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.)  Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου, αριθμ. 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΣΕ 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3, και εκπροσωπείται νόμιμα.
Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, - Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου και εκπροσωπείται νόμιμα.
Τον κο Υπουργό Οικονομικών, κο Τσακαλώτο. 
Τον κο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κο Σπίρτζη. 
Τον κο Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κο Μαυραγάνη.
Τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, - Πλ.Βικτωρίας, αριθμ.7 και εκπροσωπείται νόμιμα.
----------------------------------------------------------------
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 14 Ιουνίου 2018, αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη και πραγματοποίηση δύο επαναλαμβανόμενων 24ωρων πανελλαδικών απεργιών: 
α) Την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Ιουλίου 2018 και από ώρα 00.00’ έως ώρα 24.00΄ &
β) Την ΠΕΜΠΤΗ 26 Ιουλίου 2018 και από ώρα 00.00’ έως ώρα 24.00΄, του προσωπικού που απασχολείται: στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και στην Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., σε ολόκληρο το δίκτυο. 
Αίτημά μας: «Υπογραφή Σ.Σ.Ε.»
Προσωπικό ασφαλείας ορίζεται το προσωπικό που είχε προγραμματιστεί για εκτέλεση εργασίας την ημέρα αυτή στις υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων των εργοδοτών, ενώ επισημαίνεται, ότι δεν απαιτείται να ορισθεί προσωπικό ασφαλείας κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.1264/1982, καθόσον έχουν καταργηθεί οι  Αμαξοστοιχίες Κοινωνικών Αναγκών.
------------------
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τις ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία: Ο.Σ.Ε.  Α.Ε. και Ε.Ε.Σ.ΣΤ.Υ.  Α.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον ΟΜΕΔ, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018
      
Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας 

           ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ