Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

ΠΟΣ: Απεργιακές κινητοποιήσεις από 11/07/2018 έως 20/07.2018

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ


Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος, αριθμ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα.


 Π Ρ Ο Σ

1. Την ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου, αριθμ. 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού  (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.)  Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου, αριθμ. 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.

3. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3, και εκπροσωπείται νόμιμα.

4. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου, αριθμ. 27, και εκπροσωπείται νόμιμα. 

5. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λιοσίων, αριθμ. 301, και εκπροσωπείται νόμιμα.

6. Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, - Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου και εκπροσωπείται νόμιμα.

7. Τον κο Υπουργό Οικονομικών, κο Τσακαλώτο. 

8. Τον κο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κο Σπίρτζη. 

9. Τον κο Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κο Μαυραγάνη.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  

 Στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, - Πλ.Βικτωρίας, αριθμ.7 και εκπροσωπείται νόμιμα.


------------------------------------------------------------------

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 14 Ιουνίου 2018  αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη και πραγματοποίηση:

• Τριών τρίωρων στάσεων εργασίας την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 κατά τις ώρες: α) 05.00’ – 08.00’, β) 13.00’ – 16.00’, γ) 21.00’ – 24.00’.

• Τριών τρίωρων στάσεων εργασίας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 κατά τις ώρες: α) 05.00’ – 08.00’, β) 13.00’ – 16.00’, γ) 21.00’ – 24.00’. 

• Τριών τρίωρων στάσεων εργασίας τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 κατά τις ώρες: α) 05.00’ – 08.00’, β) 13.00’ – 16.00’, γ) 21.00’ – 24.00’.

• Τριών τρίωρων στάσεων εργασίας την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018: κατά τις ώρες: α) 05.00’ – 08.00’, β) 13.00’ – 16.00’, γ) 21.00’ – 24.00’ &

• 24ωρης απεργίας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 κατά τις ώρες:  (από 00.00’ έως 24.00’),

του προσωπικού που απασχολείται στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., την Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σε ολόκληρο το δίκτυο. 

Η απόφασή μας αυτή για τις παραπάνω απεργιακές κινητοποιήσεις απορρέει από τη γενικότερη κατάσταση ιδιωτικοποίησης - εκποίησης και διάλυσης του Σιδηρόδρομου με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα καθόσον αδυνατούν να υπάρξουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόσο στον ΟΣΕ όσο και στην ΕΕΣΣΤΥ και συγκεκριμένα:

α) Της αδιαφανούς διαδικασίας και μεθόδευσης που ακολουθήθηκε για την πώληση της ΕΕΣΣΤΥ.

β) Της καταφανούς παραβίασης των όρων του διαγωνισμού με τη μετάταξη προσωπικού από την ΕΕΣΣΤΥ στον ΟΣΕ που προωθεί το ΥΠΜΕ χωρίς την έγκριση του μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ).

γ) Της απώλειας εργατικών δικαιωμάτων λόγω της κατάργησης του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΣΤΥ.

δ) Της μη υπογραφής της Σ.Σ.Ε. στην ΕΕΣΣΤΥ η οποία είχε συμφωνηθεί με τη Διοίκηση και σήμερα αναιρείται. 

-------------  

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τις ανώνυμες εταιρείες με τις επωνυμίες Ο.Σ.Ε. Α.Ε., Ε.Ε.Σ.ΣΤ.Υ.  Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον ΟΜΕΔ, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.


Αθήνα, 04 Ιουλίου 2018

      Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας 


           ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ