Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Eπιστολή ΠΟΣ στο ΤΑΙΠΕΔ για άμεση συνάντηση μεταξύ τους
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ – κ. ΑΡΗ ΞΕΝΟΦΟ.
2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΑΙΠΕΔ – κ. ΡΙΧΑΡΔΟ ΛΑΜΠΙΡΗ.

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Σύμβουλε,

Παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας,
μαζί σας.
Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση για τον καθορισμό της συνάντησης.

Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας 

ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ       ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ