Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Επιστολή διαμαρτυρίας ΠΕΠΕ για την απαράδεκτη εγκύκλιο της διοίκησης


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΞΗΣ Ο.Σ.Ε. (Π.Ε.Π.Ε)


Αθήνα, 09/05/2018
Αρ. πρωτ. 452

Προς Δ/ντα Σύμβουλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ. Τσαλίδη Φ
Κ/ση Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού :Υπόψην κ. Ανάγνο Γ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών
Θέμα : Εγκύκλιος ΔΑΔ


Κύριε Σύμβουλε

όπως γνωρίζετε, δηλωμένη θέση του Σωματείου μας είναι ότι ,είναι ασυμβίβαστη πολιτικά ,η θέση του συνδικαλιστή - με την θέση του προϊσταμένου, καθώς υπάρχει δεδομένη σύγκρουση ρόλων - συμφερόντων (εργοδοσία - εργαζόμενος).

Στο Σωματείο μας, ως αποτέλεσμα της θέσης μας αυτής και της συνειδητής επιλογής των μελών, δεν υπάρχουν σήμερα συνδικαλιστές σε θέσεις ευθύνης.

Ωστόσο η με αρ. 6459/18/Τ4 , 07/05/2018 εγκύκλιος , αποτελεί ξεκάθαρη και ευθεία παρέμβαση της Διοίκησης σε ζητήματα που αφορούν την αυτόνομη, ελεύθερη και δημοκρατική λειτουργία των συνδικάτων, ενώ σε πρώτη ανάγνωση τίθενται & σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την νομιμότητα της και γύρω απο την "επιλογή" που καλούνται να κάνουν μέχρι την Παρασκευή συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, καθώς ευθέως υπονοείται ότι η συνδικαλιστική δράση διώκεται.


Γνωρίζοντας ότι η πραγματική σας θέση γύρω από το ζήτημα αυτό ΔΕΝ είναι η ας άνω περιγραφόμενη, σας καλούμε προς αποφυγήν περαιτέρω παρεξηγήσεων στην αυτονόητη απόσυρση της παραπάνω εγκύκλιου.


Στην διάθεση σας για κάθε ενημέρωση.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας