Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Δελτίο τύπου ΠΑΜΕ σιδηροδρομικών


Αθήνα, 9/5/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Όταν όλος ο σχεδιασμός και η λειτουργία των Σιδηροδρομικών Εταιρειών έχει σαν στόχο μόνο την κερδοφορία τους, είναι επόμενο να αγνοούνται ακόμη και βασικές ανθρώπινες ανάγκες στις μεταφορές.
Φαινόμενο που θα οξυνθεί ακόμη περισσότερο με τις ιδιωτικοποιήσεις στο Σιδηρόδρομο.
Δεν αποτελεί προτεραιότητα ούτε της Κυβέρνησης αλλά ούτε και των Διοικήσεων των Σιδηροδρομικών Εταιρειών η πλήρη και ασφαλή κάλυψη της μεταφοράς των επιβατών και ιδιαίτερα των ΑΜΕΑ.
Προτεραιότητα γι΄αυτούς έχει μόνο ή άμεση κερδοφορία και η παράδοση του Σιδηρόδρομου στους ιδιώτες.
Πάγια θέση του ΠΑΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ είναι οι μεταφορές – Σιδηρόδρομος να λειτουργούν με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών και όχι την κερδοφορία των εταιρειών.
Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε σύγχρονες, ασφαλείς, φθηνές μεταφορές και κάλυψη αυτών των αναγκών.

Η Γραμματεία Σιδηροδρομικών του ΠΑΜΕ