Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Βόλος. Μέχρι και τη Παρασκεύη θα έχουν τοποθετηθεί ελαστικοί τάπητες στις γραμμες του ΟΣΕ.

Ξεκίνησαν ήδη από χθες και θα ολοκληρωθούν μέχρι και την Παρασκευή οι εργασίες τοποθέτησης ελαστικού τάπητα στις διαβάσεις του ΟΣΕ, σε Ζάχου και Αλαμάνας, ένα έργο που αν και αποτελεί υποχρέωση του ΟΣΕ εκτελείται με δαπάνες του Δήμου Βόλου, αφού είναι σημαντικής σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών.

thessaliatv.gr